Kwaliteit- en klachtenregeling

Kwaliteit 
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij het ESP Centrum staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Deze beroepsorganisatie werkt actief aan continue verbetering van de kwaliteit van de fysiotherapie in Nederland. Opname in het CKR is mogelijk voor fysiotherapeuten die aan alle kwaliteitseisen voldoen en volgens de richtlijnen van het KNGF werken.

Klachtenregeling
Wanneer u een klacht heeft over uw behandeling of bejegening door een van onze fysiotherapeuten, stellen wij het op prijs als u deze kenbaar maakt. Wij nemen uw klacht(en) altijd serieus en treden graag met u in gesprek.

Mocht een gesprek voor u om de een of andere reden niet mogelijk zijn, dan kunt u via het KNGF bemiddeling aanvragen. Levert dit niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen contact met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP) in Utrecht, via telefoonnummer (030) 266 16 61.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij:

  • Klachtencommissie KNGF (Secretaris Klachtencommissie KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Telefoonnummer (033) 467 29 00);
  • Commissie van Toezicht KNGF (Postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Telefoonnummer (033) 467 29 00);
  • Regionaal Tuchtcollege (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Telefoonnummer (038) 428 94 11).