Maatregelen zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars controleren elk jaar de doelmatigheid van alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. Per aandoening (bijvoorbeeld een hernia) staven de zorgverzekeraars hoeveel behandelingen praktijken per aandoening gebruiken. Aan de hand van deze cijfers stellen zij gemiddelden per aandoening. Voor de praktijken die boven het landelijk gemiddelde zitten heeft dat consequenties; verandering van de ziekenfondscontracten en betalingen per behandeling.

Onderstaand filmpje (welke opent op de website avrotros.nl) legt dit goed uit.

De behandelindex

Bij het opstellen van deze gemiddelden wordt er niet gekeken naar:

  • Hoe complex de problemen van een patiënt zijn.
  • Hoe de behandelingen er uitzien, wat het uiteindelijke resultaat is, nu en op de lange termijn.
  • De visie en werkwijze van de praktijk. Het ESP centrum wil werken aan de kwaliteit van leven en de vitaliteit van de patiënt. Deze visie vraagt wat meer behandelingen maar leidt ertoe dat patiënten uiteindelijk fitter en mentaal sterker terugkeren in de thuis-, werk- en/of sportsituatie.

Zonder onze visie uit het oog te verliezen zijn wij genoodzaakt rekening te houden met de manier waarop de zorgverzekeraars de doelmatigheid bepalen. Doen we dat niet dan kan de consequentie zijn dat we in de toekomst minder mogelijkheden hebben om iedereen goed van dienst te kunnen zijn..

Wat houdt dit in voor u?

  • Voor de mensen met een chronische machtiging (postoperatief, en chronische aandoeningen die ook door de zorgverzekeraar als chronisch vergoed worden) zal er weinig veranderen.
  • Voor de mensen die trainen i.v.m. hun klacht op fysiotherapie basis zal sneller de medische fitness in beeld komen. Zo kan er, in overleg, besloten worden dat je 1x per week of per 2 weken een afspraak bij de fysiotherapeut hebt voor een fysiotherapeutische behandeling en mogelijke aanpassing van het oefenprogramma. De andere keren kan u onder begeleiding van onze medische fitness instructeurs oefenen in de trainingszaal met afsluiting van een medisch fitness abonnement.
  • Bij chronische klachten, zoals artrose, reuma etc. die niet vallen onder de chronische vergoedingen moeten we kritisch gaan kijken wat (en hoe vaak) de behandeling van toegevoegde waarde is en wat eventuele andere mogelijkheden zijn. Dit staat los van hoe u verzekerd bent. Vooral voor de mensen die onbeperkt fysiotherapie in het pakket hebben kan dit vervelend en onbegrijpelijk zijn. De zorgverzekeraar zal zeggen dat u recht hebt op onbeperkte fysiotherapie. Helaas wordt er niet verteld dat juist daardoor de doelmatigheid van praktijken naar beneden gaat, met alle consequenties van dien voor u en de praktijk.

Wij hopen met dit schrijven u zo veel mogelijk van dienst te zijn. In overleg met u kijken we naar de mogelijkheden om zonder verlies van therapie effect het voor alle partijen zo goed mogelijk te regelen. Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van bovenstaand schrijven neemt u dan contact op met uw behandelend fysiotherapeut,

Met vriendelijke groet,

Het ESP team