ESP, AVG & Privacy

Op 25 mei 2018 is de AVG wetgeving van kracht gegaan. Het betreft de nieuwe Europese wetgeving rondom data en privacy. Onze praktijk heeft zich hier goed op voorbereid, maar ook voor u als patiënt brengt de AVG veranderingen met zich mee. Graag lichten we dit kort aan u toe.


De AVG en onze praktijk

Onze praktijk werkt conform de nieuwe AVG wetgeving en de bijbehorende veiligheidsstandaarden. Dat betekent dat wij onze procedures rondom informatiebeveiliging nog verder aangescherpt hebben. Als patiënt zal u hier weinig van merken, omdat wij deze aanpassingen vooral op praktijkniveau doorvoeren. Toch vermelden we dit graag, zodat u weet dat uw privacy bij ons hoog in het vaandel staat. Ook het elektronisch patiëntendossier (EPD) van SpotOnMedics, waar wij in werken, Physitrack, Virtuagym en Landelijke Database Fysiotherapie voldoen aan alle richtlijnen en veiligheidseisen.

De AVG en onze patiënten

Als fysiotherapiepraktijk zijn wij genoodzaakt om gegevens van u te verwerken voor de juiste behandeling en om te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Wij vragen daarom om uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om u te kunnen identificeren en contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast vragen wij ook om uw medische gegevens (Huisarts, zorgverzekeraar en polis, uw medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de fysiotherapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele fysiotherapeutische testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega.

De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via uzelf, uw zorgverzekeraar, uw huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever / arbodienst / UWV / schadeverzekeraar / intermediair. Voor deze gegevens hebben wij een bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden deze gegevens vernietigd. 
Met de komst van de AVG wetgeving veranderen ook uw privacy rechten. U heeft per 25 mei 2018 recht op inzage, mutatie en vergetelheid. Hierover kunt u meer lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u aanspraak maken op uw rechten, of heeft u hier vragen over? Henk Schaap is hiervoor onze contactpersoon.

Verder zal u de komende periode merken dat ons digitale patiënten-portaal steeds belangrijker wordt. Dat is de online omgeving waar u bijvoorbeeld nu al de intake vragenlijst kunt invullen, voorafgaand aan uw eerste afspraak. We zullen steeds vaker via dit patiënten-portaal met u gaan communiceren. Het is een beveiligde omgeving, waarop u inlogt met uw unieke gebruikersnaam en een sterk wachtwoord.

Graag sluiten we dit bericht met de melding dat er verder niets verandert aan de zorg die wij verlenen. U staat als patiënt nog steeds centraal in onze praktijk. Heeft u vragen over dit bericht, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met ons secretariaat.

Met vriendelijke groet,

ESP Team