Verhoging prijs medische fitness abonnementen

Beste medische fitnessleden,

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een jaar waarin wij hopen dat we samen met u mogen blijven werken aan uw gezondheid. Voor het nieuwe jaar gaat het ESP Centrum een verandering doorvoeren van de abonnementsprijzen.

Vanaf 1 januari 2019 worden de prijzen voor de verschillende abonnementen met € 2,00 per maand verhoogd. Hiervoor zijn twee redenen:

  • Het kabinet heeft de keuze gemaakt om per 1 januari 2019 een btw-verhoging door te voeren van 6 naar 9%. Medische fitness abonnementen zijn BTW belast. 
  • De laatste 5 jaar heeft het ESP Centrum de prijzen voor medische fitness abonnementen niet verhoogd. Op basis van de inflatie van de afgelopen vijf jaar zijn we genoodzaakt de prijzen licht te verhogen.  

Dit betekent dat de abonnementsprijzen per 1 januari 2019 als volgt zijn:

Soort abonnement tarieven
1 x per week trainen € 38,- per 4 weken
onbeperkt trainen € 51,- per 4 weken
jongerenabonnement
1 x per week trainen € 22,- per 4 weken
onbeperkt trainen € 27,- per 4 weken
Naast fysiotherapie
1 x per week trainen € 26,- per 4 weken
onbeperkt trainen € 34,- per 4 weken
Studenten*
1 x per week trainen € 24,50,- per 4 weken
onbeperkt trainen € 29,50,- per 4 weken

* alleen op vertoon van geldige schoolinschrijving
(wijzigingen voorbehouden)

Namens het ESP Centrum wensen wij u een mooie decembermaand, fijne kerstdagen en een goede, gezonde en sportieve start voor het jaar 2019. Wij hopen dat we, net zoals in 2018 samen met u mogen blijven werken aan uw kwaliteit van leven.

Met sportieve groet,

Het ESP Team