Nieuwe maatregelen ESP Centrum

Beste klanten,

Gisteren is er een nieuwe persconferentie geweest. De persconferentie was gericht op verscherping van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wat betreft de fysiotherapie zijn er verscherpte maatregelen ingevoerd.

Wat betekent dit voor u als klant:

Nieuwe patiënten en bestaande patiënten worden tot en met 6 april zoveel mogelijk telefonisch of via videoconsult behandeld.

Een face to face behandeling kan alleen plaatsvinden op verwijzing van de huisarts of de specialist.

Wat gaat het ESP Centrum doen:

Om optimale zorg te blijven leveren voor u neemt de behandelend fysiotherapeut zo spoedig mogelijk contact met u op.

you never walk alone

het ESP team