Kwaliteit- en klachtenregeling

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij het ESP Centrum staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Deze beroepsorganisatie werkt actief aan continue verbetering van de kwaliteit van de fysiotherapie in Nederland. Opname in het CKR is mogelijk voor fysiotherapeuten die aan alle kwaliteitseisen voldoen en volgens de richtlijnen van het KNGF werken.

Klachten regeling

Alle fysiotherapeuten en medewerkers die werkzaam zijn bij het ESP centrum doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u om welke reden dan ook niet tevreden bent over een behandeling, bejegening of situatie. Dan is het goed om dit bespreekbaar te maken, in eerste instantie bij de behandelend fysiotherapeut. Hiermee helpt u zichzelf, maar ook andere cliënten en wellicht ook ons om onze kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen.

Indien het gesprek met uw behandelend fysiotherapeut niet naar tevredenheid verloopt, of indien de klacht niet verholpen wordt of kan worden, dan is de volgende stap om contact op de nemen met een van de eigenaren het ESP centrum, Harald Bant of Erwin Jansen, via info@espcentrum.nl. Zij kunnen dan in overleg met u de klacht, en de afhandeling daarvan evalueren en indien nodig het beleid bijstellen. Hierbij houden wij ons aan het KNGF-klachtenreglement, wat volgens de regels van het KNGF (het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) is opgesteld.

Indien deze twee stappen voor u niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan is het altijd nog mogelijk een officiële klacht in te dienen. Hiervoor neemt het ESP centrum deel aan de klachtenregeling van de beroepsgroep voor fysiotherapeuten, het KNGF, u kunt dan via het KNGF bemiddeling aanvragen. Levert dit niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen contact met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP) in Utrecht, via telefoonnummer (030) 266 16 61.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij:

  • Klachtencommissie KNGF (Secretaris Klachtencommissie KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Telefoonnummer (033) 467 29 00);
  • Commissie van Toezicht KNGF (Postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Telefoonnummer (033) 467 29 00);
  • Regionaal Tuchtcollege (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Telefoonnummer (038) 428 94 11).