Missie en Visie

_0003599

Onze Missie

Wij zijn een creatieve leeromgeving waar de patiënt de zorg en ruimte krijgt zijn/haar eigen gezondheidsperspectief te verhelderen. En vervolgens beweegt naar het verbeteren van de kwaliteit van zijn/haar eigen leven. Wij willen deze beweging vieren en steeds verbeteren.

Onze Visie

In het ESP Centrum staat het mens zijn centraal. Zowel voor de patiënt als de therapeut. De patiënt centraal betekent dat met respect wordt omgegaan met de uniciteit van de patiënt, het klachtenbeeld en zijn/haar omgeving.

In samenspraak met de hulpverlener(s) wordt er in een open en ontspannen sfeer, met ruimte en geduld voor de patient, gezamenlijk gezocht naar oplossingen die leiden tot een betere kwaliteit van leven.  In het realiseren van oplossingen wordt de patiënt uitgedaagd in eigen tempo de oplossingen te zoeken, te ontdekken, te ervaren, te beleven en te continueren zodat hij/zij op eigen benen kan staan.

De therapeut centraal betekent dat er binnen het ESP Centrum ruimte is voor persoonlijke groei en verbetering van vakmanschap. Als team zijn we een warme familie die door middel van collegialiteit, professionaliteit en kennisoverdracht op zoek gaan naar elkaars vermogens en deze stimuleren en verbeteren. Op deze wijze is het ESP Centrum zowel voor de patiënt als de therapeut een lerende organisatie.

Een positieve omgeving waarin je als mens jezelf mag zijn of op zoek mag naar jezelf.