Fysiotherapie

Fysiotherapie is een tak binnen de gezondheidszorg die mensen begeleidt met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Tijdens uw eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten door het uitvoeren van een screening en / of een fysiotherapeutisch onderzoek. Na het onderzoek wordt samen met u het behandelplan opgesteld met als doel uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Het behandelplan is maatwerk. Elk mens is anders, elke klacht is anders en iedereen reageert anders op therapie. Het doel is om samen met u het behandelplan zo vorm te geven dat uw klachten verminderen en problemen in de toekomst worden voorkomen.

Een fysiotherapeutische behandeling duurt ongeveer een half uur en bestaat uit informatie, advies, passieve en actieve fysiotherapeutische handelingen. De passieve fysiotherapeutische handelingen vinden plaats in de behandelkamer. De actieve fysiotherapeutische behandeling meestal in de trainingszaal.

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroepen die worden behandeld in het ESP Centrum zijn cliënten met:

1. Een orthopedische aandoening: acute en subacute letsels aan het houdings- en bewegingsapparaat, een nieuwe heup, een nieuwe knie, kruisbandplasttiek, etc.

2. Een neurologische aandoening: een hersenbloeding, een dwarslaesie, een aangeboren hersenletsel en aandoeningen van de zenuwen zoals polyneuropathie.

3. Stofwisselingsproblematiek: bijvoorbeeld diabetes, obesitas.

4. Hart- en vaatproblematiek: hartaanval, doorbloedingsstoornissen (claudicatio intermittens).

5. Longaandoeningen: COPD

Specialisaties

Om alle patiënten / cliënten optimaal te begeleiden naar gezondheid hebben we verschillende specialisaties in huis. In het menu specialisaties op deze pagina vindt u ze terug.