Bedrijfsfysiotherapie aanpak

Onze aanpak is zowel preventief als curatief gericht. Het beperken en voorkomen van verzuim levert alleen maar voordelen op; het bespaart de organisatie behoorlijk wat kosten en kopzorgen.

Bij uitval van een van uw medewerkers richten wij ons op een effectieve aanpak van geheel of gedeeltelijke uitval in het arbeidsproces. Wij hanteren een pro- actief beleid, gericht op een goede samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en eventueel andere ingeschakelde disciplines.

Preventieve diensten

Wilt U als bedrijf het ziekteverzuim terugdringen?! Met de preventieve diensten van het ESP centrum brengen wij gezondheidsrisico´s op het werk in kaart en brengen wij advies uit hoe u, als werkgever, deze risico´s kunt verkleinen.

Vroegtijdig onderkennen van mogelijke risico’s kunnen bijvoorbeeld voorkomen worden met preventieve trainingen: Voorlichten en trainen van medewerkers en het trainen in het aanleren van een goede werkhouding en werkwijze. In de praktijk blijkt het vaak lastig ‘oude gewoontes’ af te leren en begeleiding is hierbij een absolute meerwaarde. Afhankelijk van de keuze van de trajecten begeleiden de fysiotherapeuten en/of de medisch fitness instructeurs de werknemers.

Curatieve diensten

Een snelle interventie is van groot belang bij uitval op de werkvloer naar aanleiding van klachten aan het bewegingsapparaat. Het beïnvloedt in welke mate de klachten zich manifesteren en uiteindelijk de duur van het herstel.

Het ESP Centrum consulteert een werknemer binnen 48 uur voor een intake en rapporteert dezelfde dag aan de bedrijfsarts en/of de werkgever. Tijdens de intake onderzoekt de fysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder door deze klachten worden ondervonden en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de klacht(en).

Daarnaast helpt ESP Centrum de werkgever met het casemanagement van de medewerker en maakt een maatwerkplan dat individueel is aangepast aan de hulpvraag van de medewerker maar ook aan de vraag van het bedrijf. Nadruk ligt op het feit dat de medewerk(st)er zelf verantwoordelijk is voor zijn / haar gezondheid en dat veranderen van leef- en beweeggewoonten een absolute must is voor het behouden van die gezondheid.

Opschaling

Het ESP Centrum gaat uit van opschaling. Vaak is het niet nodig om grootschalige re-integratie trajecten te starten. Een goede analyse gekoppeld aan korte intensieve trajecten zijn vaak erg succesvol. Afhankelijk van de intake kunnen de trajecten plaatsvinden in de medische fitness of de re-integratie. Een goede samenwerking tussen bedrijf, medewerker en ESP gekoppeld aan heldere, haalbare doelen leiden tot snellere werkhervatting met minder kans op herhaling.

Maatwerk

Het plan van aanpak is gericht op het individu en ligt niet vast in standaard modules of protocollen. De fysiotherapeuten beschikken over de juiste scholing en ruime ervaring in het leveren van maatwerk betreffende behandelingen en medische trainingstherapie.