Bedrijfsfysiotherapie pakket 1: Preventief

Het vroegtijdig onderkennen van mogelijke risico’s kunnen worden voorkomen met preventieve trainingen: Voorlichting en training van medewerkers in het aanleren van een goede werkhouding en werkwijze. In de praktijk blijkt het vaak lastig ‘oude gewoontes’ af te leren en begeleiding is hierbij een absolute meerwaarde.

1. Belastbaarheidstraining medewerkers

Actieve methode om de belastbaarheid van de werknemer te verbeteren. De methode bestaat uit een reeks trainingen om de lichamelijke conditie en de kracht weer op peil te brengen/ verbeteren zodat de werknemer weer aan het werk kan. Om de training efficiënt en doelgericht te houden zijn de oefeningen specifiek afgeleid van de werkzaamheden van de werknemer.

  • Tijdsduur: 2 trainingen per week gegeven voor een periode van 3 maanden.
  • Kosten 495,- per medewerker

2. Werkplekonderzoek en advies op de werkplek

Doel van een werkplekonderzoek is het optimaal inrichten van de werkplek zodat klachten aan het bewegingsapparaat worden voorkomen. Uit een inventarisatie van de werkplek door een van de bedrijfsfysiotherapeuten komen de knelpunten naar voren. Deze koppelen we aan concrete voorstellen tot aanpassingen van de werkplek.

Een werkplekonderzoek kan een advies aan meerdere medewerkers geven, waarbij werkplekken identiek zijn. Denk hierbij aan kantoortuinen, lopende band werkzaamheden etc. Werkgever ontvangt hierbij een schriftelijke rapportage van bevonden knelpunten en daarbij behorende adviezen.

  • Tijdsduur: 1 uur op locatie
  • Kosten: 89,- per werkplekonderzoek