Bedrijfsfysiotherapie pakket 3: Preventief en Curatief Plus

Het vroegtijdig onderkennen van mogelijke risico’s kunnen worden voorkomen met preventieve trainingen: Voorlichting en training van medewerkers in het aanleren van een goede werkhouding en werkwijze. In de praktijk blijkt het vaak lastig ‘oude gewoontes’ af te leren en begeleiding is hierbij een absolute meerwaarde. Daarnaast biedt dit pakket de mogelijkheid om workshop op locatie te organiseren.

Mocht een medewerker uitvallen, is een snelle interventie van groot belang. Door het aanbieden van inloopspreekuren van de fysiotherapeut op locatie, kunnen problemen snel worden gesignaleerd.
Mocht een medewerker uitvallen, biedt dit pakket een op maat gemaakte plan van aanpak dat is gericht op het individu. Een goede samenwerking tussen het bedrijf, de medewerker en ESP, gekoppeld aan heldere, haalbare doelen, leiden tot snellere werkhervatting met minder kans op herhaling.

Preventief

1. Belastbaarheidstraining medewerkers

Actieve methode om de belastbaarheid van de werknemer te verbeteren. De methode bestaat uit een reeks trainingen om de lichamelijke conditie en de kracht weer op peil te brengen/ verbeteren zodat de werknemer weer aan het werk kan. Om de training efficiënt en doelgericht te houden zijn de oefeningen specifiek afgeleid van de werkzaamheden van de werknemer.

 • Tijdsduur: 2 trainingen per week gegeven voor een periode van 3 maanden
 • Kosten 495,- per medewerker

2. Werkplekonderzoek en advies op de werkplek

Doel van een werkplekonderzoek is het optimaal inrichten van de werkplek zodat klachten aan het bewegingsapparaat worden voorkomen.Uit een inventarisatie van de werkplek door een van de bedrijfsfysiotherapeuten komen de knelpunten naar voren. Deze koppelen we aan concrete voorstellen tot aanpassingen van de werkplek. Een werkplekonderzoek kan een advies aan meerdere medewerkers geven, waarbij werkplekken identiek zijn. Denk hierbij aan kantoortuinen, lopende band werkzaamheden etc. Werkgever ontvangt hierbij een schriftelijke rapportage van bevonden knelpunten en daarbij behorende adviezen.

 • Tijdsduur: 1 uur op locatie
 • Kosten: 89,- per werkplekonderzoek

3. Training on the job

ESP biedt programma’s bestaande uit workshops met instructies op de werkplek. Onze workshops bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte, waarbij de tijdsduur afhankelijk is van het onderwerp.
Tijdens deze workshops maken we uw medewerkers bewust  van de belasting van de uitgevoerde handelingen, hun lichaamshouding en geven we tips en trucs om deze te optimaliseren. Zo maken ze zich een werkstijl eigen die hun gezondheid bevordert. Natuurlijk worden ook de leidinggevenden betrokken bij deze workshops. Voor de leidinggevende staat voorop hoe hij of zij de medewerkers beter kan begeleiden op het gebied van gezondheidsbevordering op het werk. De workshops worden altijd maat gemaakt voor de werknemers van uw organisatie.

 • Kosten: op aanvraag

Curatief

Inloopspreekuur bij fysiotherapeut op locatie of via webhosting

Screening waarbij er snel naar klachten gekeken kan worden en evt tip en adviezen aan medewerkers gegeven kan worden. Fysio bepaalt of er direct fysiotherapie nodig is of niet. tevens kan fysiotherapeut ook advies aan medewerker geven om contact op te nemen met huisarts oid.

 • Tijdsduur: max 15 min per medewerker
 • Kosten: Online screening € 65,- / uur
 • Screening op locatie €65,-/ uur exclusief reiskosten en reistijd.

ESP Reïntegratieprogramma

1. Intake

Het in kaart brengen en analyseren van de klachten en het fysieke functioneren op individueel-, privé-
en werkniveau. De intake bestaat uit:

 • Het invullen van vragenlijsten ter bepaling van de algemene gezondheid en het dagelijks functioneren.
 • Het invullen van vragenlijsten ten aanzien van de specifieke klachten.
 • Een fysiotherapeutisch onderzoek.
 • Bepaling van:  Mobiliteit, Kracht, Coördinatie, Uithoudingsvermogen, Bloeddruk, Lichaamsgewicht, Vetpercentage, Het opstellen van een individueel re-integratieplan Kort/ middellang/ lang)

2. Reintegratieprogramma

 • De stabiliseringfase
  In deze fase wordt de cliënt vertrouwd gemaakt met de apparatuur, leert de verschillende oefeningen en stabiliseert bewegingspatronen overeenkomstig de baseline bepaling (motorisch leren).
 • De reactiveringsfase
  In deze fase wordt een start gemaakt met verbeteren van de verschillende vormen van belastbaarheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verschillende vormen van training (coördinatie, mobiliteit en algemeen uithoudingsvermogen). De vormen die worden uitgevoerd passen bij de problematische handelingen en houdingen van de cliënt en de doelen die gesteld zijn tijdens de intake.
 • De reactivering/reconditioneringsfase
  In deze fase worden de algemene en functionele belastbaarheid nog verder verbeterd en geconditioneerd . Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verschillende vormen van training (coördinatie, kracht, mobiliteit, uithoudingsvermogen en snelheid). De vormen van trainingen worden meer veelzijdig doelgericht .De vormen die worden uitgevoerd passen bij de problematische handelingen en houdingen van de cliënt en de doelen die gesteld zijn tijdens de intake.
 • De reconditionerings/re-integratiefase
  In deze fase worden de algemene en functionele belastbaarheid onderhouden. In deze fase wordt het accent gelegd op de arbeidsgerelateerde functionele belastbaarheid. Tevens wordt het accent gelegd op de omgeving en werkhervatting.

Aantal deelnemers

 • De stabiliseringfase: individueel
 • De reactiveringfase : individueel
 • De reactivering/reconditioneringsfase : groepsverband (3-6 personen)
 • De re-integratiefase : groepsverband (3-6 personen)

Kosten

 • Kort reïntegratie €1295,- per medewerker
 • Middellang reïntegratie €1795,- per medewerker
 • Lange reïntegratie €2295,- per medewerker