Diabetes

Diabetes of suikerziekte is een stofwisselingsziekte. Er zijn twee typen diabetes; type 1 en type 2. Van alle mensen in Nederland met diabetes heeft ruim 85% type 2 diabetes. De grootste oorzaken voor het ontstaan van diabetes type 2 zijn het voedingspatroon en een verminderde lichamelijke fitheid.
Wetenschappelijke studies wijzen uit dat bewegen een gunstige invloed heeft op het voorkomen en het beloop van Diabetes Mellitus type 2. Bewegen zorgt ervoor dat de insulinegevoeligheid, de bloeddruk, de conditie, de coördinatie, de kracht en de botdichtheid verbeteren.
Voor mensen met Diabetes Mellitus type 2 is er in het ESP Centrum een speciaal beweegprogramma; het GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) beweegprogramma. Verandering van de leefstijl blijkt vooral te werken wanneer er aandacht wordt besteed aan beweging, voeding en gedrag.

Het GLI beweegprogramma wordt gegeven door: Ivo Reintjes en Toine Peters.

  • Ivo Reintjes

    Ivo Reintjes