Neurorevalidatie

neurologie

Neurologische problemen kunnen het dagelijkse leven van patiënten en hun partners beïnvloeden . Patiënten kunnen minder goed functioneren en de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich bijvoorbeeld problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, eten en drinken, de persoonlijke verzorging, wonen, werk en relatie.

Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren van mensen in het dagelijks leven. Tijdens de behandeling vindt er een intake plaats. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt waarbij de nadruk ligt op wat men nog wil bereiken. In het ESP centrum ligt de nadruk van de therapie op de mogelijkheden van mensen en niet op de onmogelijkheden.

Neurorevalidatie is hard werken maar geeft ook veel plezier en energie. Juist door de revalidatie zoveel mogelijk af te stemmen op het dagelijks leven, werk, sport en hobby’s.

Niets is onmogelijk totdat het tegendeel bewezen is. Wij gaan ervan uit dat de mens het onmogelijke kan presteren en wij willen hier graag een bijdrage aan leveren.

De medewerkers die u hierin begeleiden zijn Toine Peters, Anne-Roos Westerveld, Rachelle Dahlmans en Erwin Janssen.

  • Rachelle Dahlmans

    Rachelle Dahlmans

  • Erwin Jansen

    Erwin Jansen

  • Anne-Roos Westerveld

    Anne-Roos Westerveld