Valpreventie

Fit en vitaal blijven? Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Vallen is daarbij een struikelblok. Het ESP-centrum heeft een valpreventieprogramma ontwikkeld met als doel het valrisico te verminderen. Door middel van een actief programma waarin u leert letterlijk steviger in de schoenen te staan wordt het risico op vallen tot een minimum beperkt.
Het valpreventieprogramma bij het ESP Centrum is onderbouwd vanuit recente literatuur op het gebied van valpreventie.

Korte inhoudelijke samenvatting van het programma:

Intake:
Tijdens de intake worden uw problemen in het dagelijks leven in kaart gebracht en uw doelen vastgesteld wat u wil bereiken. Daarna wordt door middel van een paar testen inzicht verkregen in uw spierkracht, stabiliteit, balans en conditie.

Met alle gegevens uit de intake kunnen wij het beste programma voor u op stellen.

het valpreventieprogramma:

De eerste bijeenkomst is een kennismaking met elkaar en met het valpreventieprogramma. Er wordt inhoudelijk ingegaan op het programma en er wordt  informatie verstrekt over het verlagen van het valrisico in de woonomgeving.

In de daaropvolgende 9 bijeenkomsten zullen o.a. evenwicht, spierkracht, conditie en balans worden getraind. Er wordt functioneel getraind door situaties in het dagelijkse leven na te bootsen bijvoorbeeld lopen en praten tegelijk of over iets heen stappen terwijl u iets in de handen hebt. Met deze zogenaamde dubbeltaken wordt u in verschillende situaties gebracht die vaak terugkomen in het dagelijks leven. Tevens zal aandacht worden besteed aan het aanleren van een juiste valtechniek.  Als u valt: hoe kunt u dan het beste vallen en hoe komt u weer het makkelijkst omhoog?

Evaluatie:

Er zal na de 10 bijeenkomsten een evaluatie plaatsvinden. Daarbij worden dezelfde testen die u ondergaan heeft bij de intake herhaald. Zo krijgen wij en u een goed beeld van wat het valpreventieprogramma heeft opgebracht.