Gecombineerde Leefstijl Interventie

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een traject van 2 jaar voor mensen met overgewicht of obesitas. In deze 2 jaar wordt er uitgebreid gecoacht op voeding, beweging, slaap, omgaan met stress en ontspanning.
Het doel is om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Hoe is het traject opgebouwd?

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele coachingsgesprekken.
Het traject is te verdelen in het basisprogramma en een onderhoudsprogramma:

Basisprogramma (8 maanden)

Het basisprogramma bevat maandelijks een groepssessie van 90 minuten en individuele gesprekken

De groepssessies zijn op dinsdagavond van 18:30-20:00 uur
De individuele gesprekken worden in overleg ingepland.

Onderhoudsprogramma (16 maanden)

Tijdens het onderhoudsprogramma worden de groepssessies elke 8 weken gehouden.
De mogelijkheid tot het inplannen van individuele gesprekken met de leefstijlcoach blijft bestaan.
Ook nu worden de individuele gesprekken in overleg gepland.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Het GLI traject kan worden vergoed uit het basispakket via een verwijzing van de huisarts of specialist. Volwassenen met een BMI boven de 30 of met een BMI boven de 25  met daarbij een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten komen in aanmerking voor een verwijzing.

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.