Nihil Volentibus Arduum

Het project Nihil Volentibus Arduum speelt zich af in de sloppenwijken van Nairobi; de Mathare, in samenwerking met MYSA (Mathare Youth Soccer Association).

Het verhaal MYSA begon meer dan 20 jaar geleden in 1987, toen de Verenigde Naties AdviseurBob Munrowerkte voor duurzame ontwikkeling in Kenia.Tijdens een bezoek aan Matharezag hij de lokale kinderen voetballen met een bal gemaakt van plastic zakken en touwHij bood aan een spel scheidsrechter te zijn onder de voorwaarde dat de kinderen hielpen met het schoonmaken van het voetbalveldje. Tot zijn grote verbazinggingen ze meteen akkoord.

Geïnspireerd door deze ervaringzette Bob Munro een zelfhulporganisatie op waar voetbal werd gekoppeld aan het opruimen en schoonmaken van sloppenwijkenHet idee was simpel – teams kregen extra competitiepunten voor het opruimen (clean ups) van sloppenwijken, waardoor ze een extra prikkel hadden om te participeren in MYSA.

De organisatie groeide snelMYSA begon voetballen te koppelen aan andere community outreach-en ontwikkelingsactiviteiten, zoals HIV / AIDS awareness sessies, onderwijs beurzen en leiderschapstraining. Vandaag de dag heeft MYSA meer dan 25.000 leden

De schaduwzijde van sporten is het ontstaan van blessures. Wanneer er blessures ontstaan hebben de jongeren in de sloppenwijken geen enkele mogelijkheid een arts of een fysiotherapeut te bezoeken.Om hier mogelijkheden te realiseren is het project Nihil Volentibus Arduum in het leven geroepen. Nihil Volentibus Arduum; niets is onmogelijk voor hen die willen. Dit project leidt jongeren op tot MYSA Physiotrainer met het uiteindelijke doel het voorkomen van blessures bij jonge spelers en het revalideren van jonge spelers wanneer een blessure is ontstaan.

Het project loopt op dit moment drie jaar met veel succes;

  • de eerste groep MYSA Physiotrainers zijn opgeleid. Met de tweede groep is afgelopen januari een start gemaakt.
  • Alle MYSA Physiotrainers werken in de verschillende zones in de sloppenwijken van Nairobi.
  • 7 MYSA Physiotrainers hebben een betaalde baan gevonden bij professionele voetbalclubs in Kenia.
  • Op dit moment worden de plannen gemaakt voor het opzetten van een MYSA Physiotrainer centrum in MYSA.
  • Vijf MYSA Physiotrainers worden gecertificeerd door de Kenyan Football Federation als FKF (Federation Kenyan Football) instructeurs.

Het project is destijds opgestart door Erwin Jansen en Harald Bant. Zij zijn nog steeds nauw betrokken bij het project en reizen geregeld af naar Kenia om hun expertise en kennis te delen met deze jongeren.