Zwangerschapsbegeleiding

Zwangerschapsbegeleiding

Zwangerschapsbegeleiding in het ESP Centrum

In het ESP Centrum wordt zwangerschapsbegeleiding gegeven door Marijke Giesbers.  Wanneer u zich opgeeft voor NVFB-ZwangerFit vindt er een intake plaats.

De praktijk lessen

De actieve lessen ZwangerFit zijn verdeeld in 3 blokken

  1. In het eerste blok is er aandacht voor de warming-up en lichte fitheidtraining ter verhoging van de conditie.
  2. In het tweede blok wordt gericht geoefend. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het  bekken en de bekkenbodem.
  3. Het derde blok bevat ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

De theorie lessen
De theorie lessen geven een waardevolle aanvulling op de praktijk lessen. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de zwangerschap, baring en de periode na de bevalling komen aan bod. Daarnaast krijgt u uitgebreide specifieke kennis op het gebied van de functies en mogelijke functiestoornissen van het bekken, de bekkenbodem en het houdings- en bewegingsapparaat.

Muziek gebruik
NVFB-zwangerfit biedt de oefeningen op muziek aan. Actief oefenen met zorgvuldig gekozen muziekgebruik als toevoeging.

Materiaal gebruik
Er wordt gebruik gemaakt van basis elementen uit de fitness en aerobic. Verder kan er tijdens de actieve lessen gebruik worden gemaakt van fitness apparatuur of klein oefenmateriaal.

NVFB-ZWANGERFIT®
NVFB-ZwangerFit is een beschermde titel en mag alleen gegeven worden door fysiotherapeuten die een geregistreerde NVFB- ZwangerFit opleiding hebben gevolgd of door geregistreerde bekken -fysiotherapeuten. Het product is ontwikkeld in opdracht van de NVFB.

NVFB-Zwangerfit is een eigentijdse cursus voor de zwangere vrouw en de pas bevallen vrouw en haar partner. In deze vernieuwde opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn en de kennis van het functioneren van de bekkenbodemspieren. Dit alles oefenbaar gemaakt met basis elementen uit de aerobic en de fitness.

Oefenen tijdens de zwangerschap
NVFB-zwangerfit is bedoeld voor de actieve vrouw in haar gehele zwangerschapsperiode. De zwangere vrouw kan al vanaf de 16e week van haar zwangerschap tot aan haar bevalling meedoen. Voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht van alle spieren langer behouden blijft en er al relatief vroeg in de zwangerschap preventief getraind kan worden met bekken– en bekkenbodemspieren. Advies betreffende bekken en bekkenbodem kan eveneens al in een vroeg stadium van de zwangerschap worden gegeven.

Oefenen na de bevalling
Na de geboorte van de baby kan al vanaf 4 tot 6 weken na de bevalling geoefend worden tot zelfs 9 maanden na de bevalling. Zo kan iedere vrouw oefenen zolang het haar nodig lijkt.

Openingstijden
De cursus zwangerschapsbegeleiding vindt plaats in het ESP Centrum. De cursus zal plaatsvinden op donderavond van 20.00 tot 21.00 uur. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen kunnen er meerdere cursussen plaatsvinden.
De dag en tijd van de extra cursussen worden in overleg bepaald.

Voor aanmelding of nadere uitleg kunt u  contact opnemen met de NVFB-Zwangerfit docent: Marijke Giesbers
Op werkdagen te bereiken onder telefoonnr: O485 – 512 548