Re-integratie

Ziekte verzuim, een lastig probleem voor elk bedrijf. Naast de tijd en het verlies aan productie gaat het vaak ook nog eens gepaard met enorme kosten.

Het ESP centrum ondersteunt bedrijven bij de reïntegratie van verzuimende medewerkers. Uit onderzoek is gebleken dat een snelle interventie bij ziekteverzuim de kans op volledig herstel vergroot. Het ESP Centrum streeft er bij ziekteverzuim dan ook naar om zo snel mogelijk te starten met een op maat gemaakt reïntegratie traject.

Het ESP Centrum helpt de werkgever met het casemanagement van de medewerker en maakt een maatwerkplan dat individueel is aangepast aan de hulpvraag van de medewerker maar ook aan de vraag van het bedrijf. Nadruk ligt op het feit dat de medewerk(st)er zelf verantwoordelijk is voor zijn / haar gezondheid en dat veranderen van leef- en beweeggewoontes een absolute must is voor het behouden van die gezondheid.

Het ESP Centrum gaat uit van opschaling :

Vaak is het niet nodig om grootschalige re-integratie trajecten te starten. Een goede analyse gekoppeld aan korte intensieve trajecten zijn vaak erg succesvol. Afhankelijk van de intake kunnen de trajecten plaatsvinden in de medische fitness of de re-integratie. Een goede samenwerking tussen bedrijf, medewerker en ESP gekoppeld aan heldere, haalbare doelen leiden tot snellere werkhervatting met minder kans op herhaling.

Wilt U als bedrijf het ziekteverzuim terugdringen: Voorkomen is beter dan genezen! Met de preventieve diensten van het ESP centrum brengen wij gezondheidsrisico´s op het werk in kaart en brengen wij advies uit hoe u, als werkgever, deze risico´s kunt verkleinen.

Vroegtijdig onderkennen van mogelijke risico’s kunnen bijvoorbeeld voorkomen worden met preventieve trainingen: Voorlichten en trainen van medewerkers en het trainen in het aanleren van een goede werkhouding en werkwijze. In de praktijk blijkt het vaak lastig ‘oude gewoontes’ af te leren en begeleiding is hierbij een absolute meerwaarde.

Afhankelijk van de keuze van de trajecten begeleiden de fysiotherapeuten en/of de medisch fitness instructeurs de werknemers.