Korte trajecten

ESP korte re-integratietrajecten:

Voor wie:

Het ESP Centrum biedt korte re-integratietrajecten voor mensen met klachten die kortdurend in een situatie van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid verkeren (0-6 weken) en waarbij geen sprake is van psychosociale problemen.

Doel:

Het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en preventie van klachten in de toekomst.

Intake:

Doel: het in kaart brengen en analyseren van de klachten en het fysieke functioneren op individueel-, privé- en werkniveau.

De intake bestaat uit:

Het invullen van vragenlijsten ter bepaling van de algemene gezondheid en het dagelijks functioneren.

Het invullen van vragenlijsten ten aanzien van de specifieke klachten.

Een fysiotherapeutisch onderzoek.

Bepaling van:

 • Mobiliteit
 • Kracht
 • Coördinatie
 • Uithoudingsvermogen
 • Bloeddruk
 • Lichaamsgewicht
 • Vetpercentage

Het opstellen van een individueel re-integratieplan.

Re-integratieprogramma kort:

week 1-2      : de stabiliseringfase

In deze fase wordt de cliënt vertrouwd gemaakt met de apparatuur, leert de verschillende oefeningen en stabiliseert bewegingspatronen overeenkomstig de baselinebepaling (motorisch leren).

Week 3-4     : de reactiveringsfase

In deze fase wordt een start gemaakt met verbeteren van de verschillende vormen van belastbaarheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verschillende vormen van training (coördinatie, mobiliteit en algemeen uithoudingsvermogen). De vormen die worden uitgevoerd passen bij de problematische handelingen en houdingen van de cliënt en de doelen die gesteld zijn tijdens de intake.

Week 4-6     : de reactivering/reconditioneringsfase

In deze fase worden de algemene en functionele belastbaarheid nog verder verbeterd en geconditioneerd . Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verschillende vormen van training (coördinatie, kracht, mobiliteit, uithoudingsvermogen en snelheid). De vormen van trainingen worden meer veelzijdig doelgericht .De vormen die worden uitgevoerd passen bij de problematische handelingen en houdingen van de cliënt en de doelen die gesteld zijn tijdens de intake.

Week 6-8     : de reconditionerings/re-integratiefase

In deze fase worden de algemene en functionele belastbaarheid onderhouden. In deze fase wordt het accent gelegd op de arbeidsgerelateerde functionele belastbaarheid. Tevens wordt het accent gelegd op de omgeving en werkhervatting.

Aantal deelnemers:

 1. de stabiliseringfase : individueel
 2. de reactiveringfase : individueel
 3. de reactivering/reconditioneringsfase : groepsverband (3-6 personen)
 4. de re-integratiefase : groepsverband (3-6 personen)